Personlig beskrivelse

Som person kan jeg godt lide, at have min baggrundsviden i orden, når jeg kontakter personer eller virksomheder. For mig er det vigtigt, at den service der ydes, også passer til behovet, både det kendte og ukendte behov.

For nogle gælder det, at de har en ide om, hvad de har behov for, men det er ikke altid at det er det, der er det reelle behov, her er det min opgave at analysere de informationer jeg har til rådighed og modtager, sådan at jeg kan finde frem til og præsentere det faktiske behov.

Dette gør jeg gennem den erfaring som jeg har opnået gennem tidligere arbejdsopgaver, hvor jeg har haft kontakt til både kunder og virksomheder i forhold til produkter og ydelser. Til dette omsætter jeg min teoretiske vide, fra min uddannelse indenfor International Handel og Marketing, til praksis.

 

Som virksomhed får du en medarbejder der undersøger virksomheden/kunder/leverandører/ansøger, for at lære virksomheden eller personen bedre at kende. Jeg bruger mit nætværk og andre tilgængelige instanser for at opnå kendskab udefra og senere indefra. Dette hjælper mig i opgaven, sådan at jeg kan hjælpe virksomheden og andre interesanter bedst muligt i alle processorne.

 

Jeg har tidligere erfaring med, at finde frem til det perfekte match, både via direkte rekruttering, opsøgning og matching af indkomne ansøgninger. Mine opgaver har også været, at afdække det egentlige behov og tjekke at et match var tilstede mellem begge parter. 
Den samme metode anvender jeg i de projekter jeg deltager i og jeg finder det vigtigt at der er et match mellem mit arbejde og de opsatte visioner og mål så jeg sammen med resten af gruppen, ledelsen eller anden interessant, for at opnå den optimale målsætning så projekter kommer i hus med succes.

 

En af mine styrker er, at jeg har valgt en bred uddannelse, så jeg har kendskab til alle processerne i en organisatorisk organisation eller virksomhed. Jeg kan starte selvstændig op, lede og fordele arbejdet. Er der behov for ekspertviden henter jeg denne internt, hvis det er muligt. Jeg er udnytter de tilgængelige ressourcer og kan få lidt til at række langt.
Jeg forstår sammenspillet mellem de enkelte afdelingerne, og ved at kommunikationene skal differenceres afhængig af, hvilken afdeling der er modtager.

 

Mine seneste projekter er, at hjælpe folk i opstartsprocessen, til at få etableret en ny virksomhed. Her har jeg hjulpet med, at stille de rigtige spørgsmål, sådan at personerne kan opnå succes med, at starte egen virksomhed op og komme godt fra start. Det kan f.eks. være om de har fået afdækket markedet mulighedheder og hvordan det ser ud i forhold til den pågældende konkurrence.
Hvordan udregnes udgifter og hvilke udgifter skal der medregnes ved ansættelse af personale.

 

 

Har overstående fanget din interesse, så er du velkommen til at kontakte mig med et tilbud eller en opfordring til at søge en stilling. Husk også at tage et kig forbi mit CV, hvor du kan se lidt omkring min tidligere erhvervserfaring, samt uddannelsebaggrund.

Som potentiel arbejdsgiver er du velkommen til, at sende mig en case, som jeg gerne vil arbejde på og præsentere resultatet efterfølgende. Herefter mødes vi til en samtale om hvordan et fremtidigt samarbejde kan opbygges.

 

Link til printervenligt CV